Interesantne činjenice o cvetu suncoktreta

Zanimljivosti o Suncokretu

Suncokreti su u naučnom svetu poznati i kao Helianthus (Helia: Sun Anthus: Flower).

Suncokret je korišćen kao simbol Duhovne crkve zbog svog svojstva okretanja prema suncu dok se „spiritualizam okreće prema svetlosti istine“. Njegova osobina kretanja ka suncu naziva se „heliotropizam“.

Suncokreti se mogu koristiti za uklanjanje ili vađenje toksičnih elemenata iz tla poput arsena, olova i uranijuma. Posle černobiljske katastrofe, njima je uklonjen cezijum-137 i stroncijum-90 iz obližnjeg ribnjaka.

Suncokretovo ulje se široko koristi za kuvanje, dok se njegovo seme koristi kao međuobrok.

Davidovac Flower Studio | 
29.8.2020
.

Ostale novosti

kako odrzati cvece u vazi
9.11.2023
.
PREGLED
Ljiljan
29.8.2020
.
PREGLED
Zanimljivosti o Suncokretu
29.8.2020
.
PREGLED